Naučte se i Vy znakovou řeč,nikdy nevíte kdy jí budete potřebovat a kdy bude potřebovat někdo neslyšící Vaší pomoc
I člověk s handicapem může být supr kamarád

 

  Internetové vysílání ve znakové řeči zde--------------------          logo ČT

 

Znaková řeč

V našich socialistických končinách to lidé s libovolným zdravotním handicapem nemívali lehké. Společnost potřebovala ztepilé a hranaté jedince, kteří udrží kladivo a uřídí traktor, a postižení lidé se jí k tomu nehodili. Protože bohužel nebylo možné házet neduživé děti se skály jako v antické Spartě, volily se jiné metody, spočívající v nelítostné asimilaci nebo naopak izolaci někde stranou. Důsledky několika desetiletí této praxe se s námi táhnou dodnes  ústavy, speciální školy a rehabilitační zařízení se jen pomalu rekonstruují a přizpůsobují novému pojetí péče, revizní lékaři se stále tváří, jako by peníze na důchody a průkazky ZTP tahali z vlastní kapsy a bezbariérovost prostoru je mnohde suplována skřípajícím výtahem do schodů s nesehnatelnou obsluhou. A co je nejpodstatnější a také nejhorší že většina obyvatelstva nazírá na handicapované spoluobčany jako na exoty a netuší, jak se k nim chovat a jak s nimi komunikovat. Nějaká ta osvěta tu sice je, ale upřímně řečeno, nic moc.
Čímž jsem se dostala k faktu, že i ty, milý čtenáři či milá čtenářko, jsi pravděpodobně nalistoval(a) tento článek proto, že jeho téma je pro tebe stejně tajuplné a lákavé jako záhada Bermudského trojúhelníku

 

Neslyšící ženy mohou rodit v porodnici, kde umí znakovou řeč

 

Ročně v Česku porodí zhruba stovka neslyšících žen. Od loňského podzimu existuje v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí centrum pro budoucí maminky se sluchovým postižením, kde se sestřičky a lékaři dokáží s ženami domluvit. Zatím v něm za rok rodilo deset žen. Novinářům to d řekl primář novorozeneckého oddělení Zbyněk Straňák.

Centrum pečuje nejen o rodičky, ale sleduje neslyšící ženy v době těhotenství. Poskytuje také poradenství párům s vrozenými poruchami sluchu, které chtějí vědět, jaká je pravděpodobnost, že jejich případný potomek poruchu zdědí.

Personál ústavu se už přes rok učí znakovou řeč a dokáže s pacientkami komunikovat. Jednou týdně je v poradně pro těhotné přítomen tlumočník do znakové řeči. S tlumočníkem lze dohodnout, aby byl přítomen při porodu nebo při ultrazvukovém vyšetření. Z iniciativy ústavu byl obohacen i mezinárodní slovník znakové řeči o odborné termíny. Všechny služby jsou poskytovány neslyšícím ženám bezplatně.

Dětská lékařka Helena Slavíková uvedla, že v ústavu je pro tyto maminky a jejich miminka speciálně vybavený pokoj. Pláč dítěte je například převáděn na světelnou nebo vibrační signalizaci. Jediné další obdobné centrum existuje podle Slavíkové v Británii.

Podle Straňáka má v ČR zhruba 18.000 lidí vrozenou poruchu sluchu. Z 1000 novorozenců se čtyři až pět narodí s vadou sluchu. Včasná diagnostika umožní v některých případech léčbu. V ústavu se u všech dětí speciálním přístrojem zjišťuje, zda jejich sluch je v pořádku.

Podle ředitele Jaroslava Feyereisla se loni v ústavu narodilo 3200 dětí. V lednu 2005 ústav otevře novou moderní budovu vybavenou špičkovou zdravotnickou technikou. Počet porodů by se měl ustálit na čísle 4000.

Jitka Klejnová - ČTK